Pogoji za vpis


Se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo prve stopnje:

  • visokošolskega strokovnega programa s področji, ovrednotenih s 180 ETCS: ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, turizma, družboslovja in pravnih ved,
  • študijskega programa prve stopnje drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 15 ECTS iz predmetov dodiplomskega študija: ekonomika poslovnih sistemov 7 ECTS in osnove študija turizma 8 ECTS. Opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija. Kandidati jih lahko opravijo z vključitvijo v organizirane oblike študijskega dela ali z individualnim študijem po dogovoru z nosilcem predmeta.

Se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo prve stopnje:

  • štiriletnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje s področji, ovrednotenih z 240 ETCS: ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, družboslovja in pravnih ved,
  • štiriletnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje s področji, ovrednotenih z 240 ETCS, vendar ob pogoju, da opravijo seminarsko nalogo pri enem od naslednjih predmetov: raziskovalna metodologija ali strategija in razvoj podjetja.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki