Predmetnik


Št. Predmet Kreditne točke
1 Raziskovalna metodologija 8
2 Usmerjanje ustvarjalnosti 8
3 Primerjalni gospodarski sistemi 8
4 Strategija in razvoj podjetja 8
5 Prihodkovni menedžment v turizmu 8
6 Kadri v turizmu 10
Modul: TURISTIČNA DESTINACIJA

7

Upravljanje turističnih destinacij

10

Modul: HOTELIRSKA INDUSTRIJA

7

Menedžment hotela 10
SKUPAJ 60
Št. Predmet Kreditne točke

8

Raziskovalni seminar

4

2 izbirna predmeta modula
Modul: TURISTIČNA DESTINACIJA

9

10

Ekonomija trajnostnega razvoja 8
Ekonomija športa 8
Trženje v turizmu 8
Turizem in regionalni razvoj 8
Modul: HOTELIRSKA INDUSTRIJA
9

10

Hotelske verige 8
Računovodsko poročanje za hotelirstvo 8
Menedžment hrane in pijače (F&B) 8
Organizacija in informatizacija hotelov 8
Prosto izbirni predmet na FKPV ali drugi visokošolski institucij

11

Medkulturno komuniciranje 6
Menedžment turističnih agencij 6
Informacijska podpora poslovanju 6
Pravo v turizmu 6
Dispozicija magistrske naloge 4
MAGISTRSKA NALOGA 30
SKUPAJ 60
SKUPAJ magistrski študij 120

V 2. letniku študent izbere po dva izbirna predmeta iz izbranega modula ter en predmet  iz nabora prosto izbirnih predmetov ali drugi izbirni predmet magistrskega programa na FKPV ali drugi visokošolski instituciji.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki