6. mednarodna znanstvena konferenca 2015


konferenca_header_2015

Spoštovani avtorji!

V imenu vodstva fakultete in organizatorjev se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste 20. novembra 2015 soustvarjali šesto mednarodno znanstveno konferenco Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015, s tematskim naslovom »Poslovne priložnosti trajnostnega razvoja v realnem in virtualnem okolju«, v organizaciji Fakultete za komercialne in poslovne vede.

Delo na konferenci smo začeli z izjemno zanimivim plenarnim delom, nadaljevali pa v petih sekcijah, kjer so se predstavili številni raziskovalci in strokovnjaki. 59 avtorjev iz Slovenije in tujine je pripravilo 36 referatov. Precej avtorjev je študentov, tudi iz tujine. Med slušatelji je bilo lepo število študentov FKPV, za katere je to bila priložnost, da se seznanijo z novostmi v stroki oz. da se v okviru raziskovalno razvojnega dela vključijo s svojimi projekti ali da preizkusijo v strokovnih debatah. Veliko zanimivega so slišali tudi od petih vabljenih govornikov – dveh gospodarstvenikov in profesionalne športnice ter dveh profesorjev iz Hrvaške.

Delovna jezika konference sta bila angleški in slovenski, letošnje tematske sekcije pa:

  • Inteligentne rešitve v poslovni informatiki
  • Izzivi destinacijskega managementa v turizmu
  • Sodobni pristopi k managementu znanja
  • Globalni izzivi podjetništva in trženja
  • Perspektive na področju financ in računovodstva

Plenarno zasedanje je postreglo s tremi zelo zanimivimi pogledi na znanje, ekonomijo, globalizacijo in vlaganje v zaposlene. O tem so svoje izkušnje in poglede z udeleženci delili mag. Alojz Gostenčnik, ustanovitelj podjetja Relax Turizem, d. d., Matjaž Omladič, Direktor podjetja Novem Car Interior Design, d. o. o. in olimpijka Brigita Langerholc Žager, univ. dipl. ekon., s Komisije za ženski šport pri OKS. Tematske sekcije so vodili dr. Mirjana Pejić Bach, dr. Denis Tomše, dr. Mojca Nekrep in dr. Tatjana Dolinšek – vsem moderatorjem še enkrat prisrčna zahvala za opravljeno delo in za poročila o delu v sekcijah.

Predstavljena je bila večina prijavljenih prispevkov, predavalnice so bile večkrat polne obiskovalcev. Praviloma se je po predstavitvi vsakega prispevka razvila zanimiva in na trenutke burna razprava. Razprave so avtorjem dale tudi nekaj koristnih idej za nadaljnja raziskovanja. Vsi prispevki so temeljili na raziskovalnem delu avtorjev, pri čemer so bili metodološki pristopi in uporabljene metode zelo različni. Raziskave so zadevale različne države in področja.

Sekcija »Perspektive na področju financ in računovodstva« je zajemala 9 prispevkov. Referati so bili iz različnih področij financ, izpostavljen je bil vidik varčevanja, upravljanja javnih financ in davčnih novosti. Doc. dr. Dubravka Mahaček je izpostavila potrebe po odgovornem in transparentnem upravljanju proračunskih sredstev v Republiki Hrvaški. Vladimir Bukvič je predstavil model EFQM, ki se v podjetjih uporablja za analiziranje poslovne odličnosti in uspešnosti poslovanja organizacije v vseh fazah poslovnega procesa. Zdenka Čemažar Vrban je razložila pomen varčevanja po povprečni metodi stroška s poudarkom na vzajemnih skladih. Sonja Martinčič s soavtorstvom doc. dr. Tatjane Horvat je predstavila idejo o enotnem predlogu podrobnejših vsebin za sestavo letnega poročila za splošne knjižnice. Marjana Leva Bukovnik je izpostavila predvidene finančne učinke, ki jih bo prinesla uvedba davčnih blagajn v Sloveniji. Korana Radović Nimac je analizirala dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja bolnišnic na Hrvaškem. Mojca Nekrep je predstavila potencialne trge slovenskih zavarovalnic, ki bi tem zavarovalnicam omogočile porast zavarovalne premije. Ključne ugotovitve sekcije so: pomembnost učinkovitega upravljanja javnih, poslovnih in osebnih financ.

At the beginning of section „Intelligent solutions in business IT“, professor Josip Stepanić from Croatia held a presentation „Rise of the unmanned aerial systems (UAS)“. The presentation covered the various aspects of the UAS such as the innovation and development of UAS and the characteristics of the UAS market. The conclusion was that the changes in this area will be significant and that the production related to UAS technology is a relatively small and new part of the economy. The discussion covered the safety issues of using UAS. After that, three of seven papers that had been registered in this section were presented. First, Electronic library of flights was described. It is a real tool and part of IT support in Airurban, Ltd. (a flight school) created in collaboration with their instructor. We discussed a platform used in the creation and about the functioning of the Electronic library of flights. At next presentation, the comparison between two established business process management (BPM) methodologies and results were presented. A multi-attribute decision model for BPM methodologies assessment was carried out based on DEX method. We made a discussion about results and the method. At last presentation, an introduction to Big data and the Internet of Things was made, along with the description of their applications in Smart Cities. Possible security and privacy issues of using Big data and IoT technologies in Smart Cities were discussed. The section provided different topics such as UAS, BPM, Electronic flight library, Big data, IoT and thus indicate the possibilities of using informatics in various fields.

V sekciji »Sodobni pristopi k managementu znanja» je sodelovalo 6 avtorjev, ki so predstavili 3 prispevke, trije avtorji so bili iz tujine. Skupna točka vseh treh prispevkov je bila motiviranost in zavzetost zaposlenih, bodisi v javnem sektorju, zasebnem sektorju (tu so bile izpostavljene trgovine na drobno) kot tudi v visokošolskih ustanovah in vplivu te motiviranosti in zavzetosti k uspešnosti poslovanja organizacije.

V sekciji »Izzivi destinacijskega managementa v turizmu« je sodelovalo 6 avtorjev, ki so predstavili 5 prispevkov. Glavna ugotovitve te sekcije je, da so tudi na področju turizma zaradi medgeneracijskih razlik potrebne določene inovacije in novosti in da je priporočljivo, da turistične agencije prilagajajo ponudbo posameznim interesnimi skupinam. Tako smo v enem članku ugotovili, da je igralniški turizem v fazi upadanja, na drugi strani pa so bil predstavljeni članki, ki so poudarjali pomen športnega turizma, mladinskega turizma in turizma za starostnike.

V sekcijo Globalni izzivi podjetništva in trženja je bilo prijavljenih 11 prispevkov, od katerih jih je bilo 7 javno predstavljenih na sami konferenci. Prispevki so bili iz naslednjih, med seboj zelo različnih področij: Primerjalna analiza oblikovanja delovnih mest v javnih zavodih; Vrednotenje uspešnosti prodajalcev na primeru zavarovalnih zastopnikov; Optimiranje trženjskega spleta podjetja GVO d.o.o.; Vpliv nezaposlenosti, vlaganja v raziskave in razvoj ter deleža delovno aktivnega prebivalstva na gibanje BDP; Merjenje zadovoljstva poslušalcev glasbene skupine; Priložnost trajnostnega razvoja v ogrevalnih sistemih z lesno biomaso; Organizacijska kultura in družbena odgovornost podjetij in organizacij; Poslovna logistika kot orodje strateškega menedžmenta za krepitev konkurenčne sposobnosti podjetja; Regresijska analiza zvestobe uporabnikov mobilne telefonije; Model prepričanj, stališč in vedenja uporabnikov do marketinškega komuniciranja v družbenih omrežjih in Kakovost kot ključna determinanta zadovoljstva na primeru slovenskih bank. Prav pri vseh predstavljenih prispevkih se je razvila zelo konstruktivna in na trenutke tudi burna debata. Kljub temu, da so bili prispevki iz različnih, na prvi pogled med seboj nepovezanih področij, so prav vsi udeleženci pri vseh prispevkih našli stične točke in dobili koristne informacije ter ideje za implementacijo na svojem področju. Prav zaradi tega so se strinjali, da je za uspešno reševanje izzivov podjetništva in trženja na globalni ravni, nujen interdisciplinarni pristop. Zato je bil oblikovan predlog, da bi na eni izmed naslednjih znanstvenih konferenc na FKPV obravnavali tudi pomen in nujnost interdisciplinarnega pristopa za uspešen nastop na globalnem trgu.

Kot vsako leto je recenzentski odbor izbral dva najboljša prispevka. V kategoriji najboljši študentski prispevek je nagrado prejel: Drago Papler za prispevek Priložnost trajnostnega razvoja v ogrevalnih sistemih z lesno biomaso, v kategoriji najboljši prispevek konference pa: denis Tomše, Boris Snoj in Ksenija Dumičić za prispevek Model of users’s beliefs, attitudes and behaviour towards marketing communication on social networks.

Naslednja konferenca bo čez dve leti, vabilo za prijavo prispevka lahko pričakujete zgodaj pomladi 2017, še pred tem koncem letošnjega leta pa vsi udeleženci dobite po pošti CD z referati in potrdilo o udeležbi.

Lepo Vas pozdravljam in na svidenje v Celju!

izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok, dekanja
Predsednica programskega odbora konference

p1015573

p1015574

p1015576

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki