2. strokovna konferenca


strokovna-konf1

Na FKPV v programu Turizem se v 3. letniku izvaja modul Wellness turizem. Fakulteta se intenzivno povezuje z zdravilišči in ostalimi turističnimi namestitvenimi obrati v okolju ter organizira dogodke, kot je 2. študentska zdraviliška konferenca.

2. študentska zdraviliška konferenca je potekala 10. 12. 2012. Njen namen je še tesneje povezati FKPV s SSNZ in njenimi članicami, saj na ta način študentje nadgradijo teoretična izhodišča študijskih programov s praktičnimi rešitvami in aktivnostmi v SSNZ na področju menedžiranja in trženja zdraviliških in velneških storitev in produktov.

Konferenco je vodila nosilka modula velnes mag. Slavka Gojčič. V imenu FKPV je vse udeležence pozdravila predavateljica mag. Štefka Gorenak.

Na konferenci so sodelovali:

avgustin3

Iztok Altbauer,

sekretar – menedžer Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ) bo predstavil SSNZ in njene vloge pri oblikovanju in trženju zdraviliške ponudbe v Sloveniji in v tujini ter ostale funkcije skupnosti (sodelovanje z MG, ZZZS, STO in ostalimi inštitucijami).

j

Jože Duh,

direktor Term Dobrna in hkrati trenutni predsednik skupščine SSNZ bo predstavil vlogo zdraviliškega menedžerja pri menedžiranju poslovnih procesov (tekoča politika, razvojna politika) in pri trženju zdraviliške ponudbe (naravni zdravilni dejavniki kot konkurenčna prednost zdravilišča), pa tudi pri vzpostavljanju celovite kakovosti z uvajanjem standardov kakovosti.

avgustinprava1

dr. Cvetka Avguštin,

vodja zdravstvene službe v Termah Olimia bo predstavila vlogo zdravnika in drugih zdravstvenih strokovnjakov pri oblikovanju zdraviliških in velneških produktov, še posebej vlogo, ki jo ima zdravnik in drugi zdravstveni strokovnjaki pri trženju (svetovanju) in promoviranju storitev s področja naturopatije. Poudarek bo tudi na oblikovanju ponudbe medicinske velneške dejavnosti (medical wellness) kot konkurenčne prednosti zdraviliškega ponudnika.

Vabilo za sodelovanje s prispevkom v zborniku 2. strokovne konference

V  okviru 2. študentske zdraviliške konference Zdravje – vir za oblikovanje zdraviliške in velneške ponudbe se bo v letu 2013 izdal tudi zbornik prispevkov. V ta namen vas vabimo, da sodelujete s svojimi prispevki. Prispevki se bodo uvrščali v kategorijo 1.09 – objavljeni strokovni prispevek na konferenci in vam bodo prinesli 5 točk.

V primeru kakršnih koli informacij glede priprave strokovnih prispevkov, vas prosim, da kontaktirate na e-naslov slavka.gojcic@gospas.si.

Nosilka predmeta Trendi v ekološkem in wellness turizmu
mag. Slavka Gojčič

Dekanja
izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok

dscn1615

dscn1617

dscn1620

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki