7. mednarodna znanstvena konferenca 2017


logo konf

Spoštovani avtorji,

v imenu vodstva Fakultete za komercialne in poslovne vede in organizatorjev se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste 17. novembra 2017 sodelovali na sedmi mednarodni znanstveni konferenci Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017, s tematskim naslovom »Varnostno poslovni izzivi«.

V plenarnem delu konference so se predstavili trije gosti z izjemno zanimivimi in aktualnimi temami: prof. dr. Andreja Savić s prispevkom Varnostno-poslovni izzivi globalizacije: teoretični pristop; prof. dr. Mario Spremič s prispevkom Značilnosti digitalnih tehnologij in smernice za digitalno preoblikovanje in doc. dr. Hana Šuster Erjavec s prispevkom Razvoj inovativnega turističnega proizvoda kot poslovni izziv: primer Fontane piv Zeleno zlato (predstavitev avtorjev). Konferenco je povezovala Vesna Domadenik, mag. Nadaljevali smo delo v štirih sekcijah, kjer so se predstavili številni raziskovalci in strokovnjaki iz prakse. 72 avtorjev iz Slovenije in tujine je pripravilo 44 referatov. Sodelovali so tudi študenti FKPV in študenti iz tujine.

Delovna jezika konference sta bila angleški in slovenski, letošnje tematske sekcije pa:

  • Izzivi sodobnega poslovanja (dve sekciji), vodji sekcij doc. dr. Tatjana Dolinšek in mag. Petra Vovk Škerl
  • Turizem – iz teorije v prakso, vodja doc. dr. Elena Marulc
  • Inteligentne rešitve v poslovni informatiki, vodja doc. dr. Tatjana Kovač

POROČILO SEKCIJ

V sekciji Izzivi sodobnega poslovanja so avtorji ugotovili, da digitalizacija posega tudi na področje financ (primer kriptovalut), trženja, zlasti pa zavarovalništva, v obliki novih spletnih platform v prav vse gospodarske panoge z namenom povečati učinkovitost trga in znižati stroške transakcij.

V sekciji Turizem – iz teorije v prakso so avtorji v prispevkih predstavili najrazličnejše turistične teme, ki so povezane  z varnostjo, kakovostjo, sodelovanjem, novostmi, zadovoljstvom, trajnostnim razvojem, e-marketingom in  napitninami. Raziskave sodelujočih avtorjev v  sekciji so pokazale, da je prenos znanja iz teorije in raziskav v prakso nujno potreben ter predstavlja osnovo za nadaljnji napredek turizma.

V sekciji Inteligentne rešitve v poslovni informatiki so udeleženci ugotovili, da gre sodobno poslovanje v smeri digitalizacije, pri čemer se organizacije vse bolj opirajo na črpanje znanja in informacij iz velikih zbirk podatkov, s katerimi same razpolagajo ali pa so jim dostopne v oblaku. Popularnost oblačnih tehnologij pa se nujno povezuje z aktualnim vprašanjem zagotavljanja varnosti.

Konferenco smo zaključili s podelitvijo priznanj za najboljša članka – študentskega in nasploh – ter s tematsko okroglo mizo z naslovom »Socialni inženiring kot del kibernetske varnosti«, ki jo je vodil dr. Franci Čeč. Sodelovali so: Aleš Kotnik, mag. (FKPV), mag. Marko Potokar (Fakulteta za informacijske študije), g. Gorazd Božič, vodja slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih (SI-CERT), g. Aleš Germovšek, direktor socialnega podjetja »Ven iz digitalnega sveta« in Patricija Potisk (študentka FKPV).

Nagrado za najboljši študentski članek je prejel Marko Skarlovnik, mag. v soavtorstvu z doc. dr. Anito Goltnik Urnaut s prispevkom Medkulturna inteligentnost pri Slovencih in Hrvatih. Priznanje za najboljši članek konference je prejela mag. Polona Frajzman s prispevkom Sodelovanje managerjev slovenskih potovalnih agencij s poslovnimi partnerji v tujini.

Naslednja konferenca bo čez dve leti in že sedaj ste vljudno vabljeni, da se nam na njej pridružite.  V januarju 2018 boste udeleženci konference po pošti prejeli še CD z referati konference in potrdilo o udeležbi.

Lepo vas pozdravljam in na svidenje čez dve leti!

doc. dr. Tatjana Kovač
Predsednica programskega odbora konference

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki