8. mednarodna znanstvena konferenca 2019


konferenca

Spoštovani avtorji,

v imenu vodstva Fakultete za komercialne in poslovne vede in organizatorjev se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 15. novembra 2019 sodelovali na osmi mednarodni znanstveni konferenci Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019, s tematskim naslovom »Priložnosti krožnega gospodarstva in sodobnih tehnologij«.

V plenarnem delu konference sta se predstavila dva gosta z izjemno zanimivima in aktualnima temama: prof. dr. Ljupčo Sotiroski s prispevkom Inovativne strategije krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj visokošolskega izobraževanja in dr. Marinka Vovk s prispevkom Zagotavljanje krožnega ravnanja z viri na primeru centrov ponovne uporabe (predstavitev avtorjev). Konferenco je povezovala pomočnica direktorja Vesna Domadenik, mag. Nadaljevali smo delo v treh sekcijah, kjer so se predstavili številni raziskovalci in strokovnjaki iz prakse. 53 avtorjev iz Slovenije in tujine je pripravilo 29 referatov. Sodelovali so tudi študenti FKPV in študenti iz tujine.

Delovna jezika konference sta bila angleški in slovenski, letošnje tematske sekcije pa:

  • Krožno gospodarstvo (dve sekciji), vodji sekcij doc. dr. Tatjana Dolinšek in mag. Petra Vovk Škerl
  • Sodobne tehnologije, vodja doc. dr. Tatjana Kovač

POROČILO SEKCIJ

V današnjem času postaja vse bolj očitno, da obstoječi linearni model ekonomske rasti po načelu ”vzemi-naredi-zavrzi”, na katerega smo se zanašali v preteklosti, ni več primeren za moderne družbe. Posledice tega modela se kažejo danes skoraj na vsakem koraku. Naš planet se vse bolj sooča z nepredvidljivimi posledicami podnebnih sprememb in izčrpavanja virov, zato moramo nujno ukrepati za prilagoditev bolj trajnostnemu modelu. Čedalje več pozivov tako na globalni kot tudi nacionalni ravni je v prehodu na krožno gospodarstvo. Prehod v krožno gospodarstvo se zato usmerja v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Z delujočim konceptom »zaprtja zanke« (ang. »Closing the loop«) lahko odpadke ene industrije spremenimo v snovni vir druge in s tem zmanjšamo količino odloženih ali sežganih odpadkov. Možnosti za uvajanje krožnega gospodarstva lahko najdemo v vsaki panogi, v vsakem podjetju, v vsaki državi saj je za uvajanje principa krožnega gospodarstva nujno potrebna sprememba v miselnosti, ki pa se začne pri vsakem posamezniku posebej. Podobno je z uporao sodobnih tehnologij, kakršna je blockchain tehnologija. Danes je še veliko neznank, jutri bo »vse povsod«.

Konferenco smo zaključili s podelitvijo priznanja za najboljši članek konference ter s tematsko okroglo mizo z naslovom » Konflikt med ekologijo in ekonomijo«, ki jo je vodila dr. Marinka Vovk. Sodelovala sta: dr. Ljupčo Sotiroski (Evropska univerza Skopje) in dr. Drago Papler (doktorski študent FKPV ter svetovalec direktorja Gorenjskih elektrarn).

Nagrado za najboljši članek konference je prejela Tatjana Špoljarić, mag. s prispevkom Kružno gospodarstvo – implementacija nove paradigme o ukviru održivog razvoja.

Naslednja konferenca bo čez dve leti in že sedaj ste vljudno vabljeni, da se nam na njej pridružite.  V januarju 2020 boste udeleženci konference po pošti prejeli še CD z referati konference in potrdilo o udeležbi.

Lepo vas pozdravljam in nasvidenje čez dve leti!

doc. dr. Tatjana Kovač
Predsednica programskega odbora konference

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki