1. mednarodna znanstvena konferenca 2009


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRVE MEDNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCE »ZNANJE IN POSLOVNI IZZIVI GLOBALIZACIJE«

Na FKPV smo 12. in 13. novembra 2009 organizirali 1. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Znanje in poslovni izzivi globalizacije. Priprave nanjo so se začele že februarja, ko se je oblikoval programski odbor, katerega predsednica je bila doc. dr. Marjana Merkač Skok, in organizacijski odbor, katerega predsednik je bil direktor Jože Geršak.

Prva mednarodna znanstvena konferenca že v naslovu “Znanje in poslovni izzivi globalizacije” nakazuje, da je šlo za srečanje raziskovalcev in strokovnjakov, ki so predstavili svoje dosežke in ugotovitve ter polemizirali na temo Znanje in poslovni izzivi globalizacije. Naša institucija je s svojim razvojno raziskovalnim oddelkom namreč tesno prepletena z dogajanji v neposrednem okolju (imamo številna partnerstva z gospodarstvom, pri razvoju programov in pri aplikativnih projektih) in se zaveda vpliva globalne družbe in trajnostnega razvoja, ki ga mora predvidevati že v svoji filozofiji, viziji in strategiji razvoja programov in dela. Zato je bila letošnja prva konferenca posvečena različnim vidikom soočanja s poslovnimi izzivi na globalni ravni, tako v javnem kot privatnem sektorju, s poudarkom na področjih ekonomije in komerciale, turistične dejavnosti in poslovne informatike. Program smo oblikovali skupaj s partnerji iz tujine, od katerih so bili nekateri tudi člani programskega odbora konference.

Konferenca je trajala dva dni. Po uvodnem plenarnem delu z vabljenimi referati smo izvedli šest sekcij, zaključila pa se je s plenarnim delom, kjer so vodje posameznih sekcij predstavile najpomembnejše novosti in ugotovitve referentov.

Na konferenci se je predstavilo 84 referatov v šestih sekcijah:
• Sodobne rešitve v poslovni informatiki in e-poslovanju;
• Trendi kakovosti v izobraževanju in menedžment znanja;
• Turizem in izzivi trajnostnega razvoja;
• Aktualni vidiki podjetništva in trženja;
• Izzivi na področju financ, računovodstva in bančnega sektorja ter
• Sekcija podiplomskih študentov.

Povzetke referatov smo objavili v Zborniku povzetkov, medtem ko so celotni referati predstavljeni na zgoščenki.

S samo konferenco smo dosegli dva cilja:

• vsebinska in organizacijsko brezhibna organizacija konference, pridobitev vrhunskih referentov in izdaja kakovostnega zbornika referatov, ki bo služil kot bogato izhodišče za nadaljnja raziskovanja in za poglobljen študij;

• želja po oblikovanju interdisciplinarne skupine zainteresiranih strokovnjakov, ki bo pripravila mednarodno raziskavo na konkretno aktualno temo sedanjih dogajanj v globalnem svetu (predvidoma s področja managementa znanja ali poslovne informatike), katere rezultate bomo lahko obdelali in diseminirali na prihodnji konferenci.

Glede na pozitivne odzive referentov, programskega in organizacijskega odbora, ki smo jih dobili po zaključku konference, smo se odločili, da bomo konferenco organizirali tudi v prihodnje. V letu 2010 je predvideni datum za izvedbo konference 18. in 19. november.

slika01

Otvoritveni nagovor- direktor g. Jože Geršak

slika02

Nagovor-dekanja dr. Marjana Merkač Skok

slika03

Pismo ministra Gregorja Golobiča (minister je imel sejo vlade)

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki