Navodila za avtorje


5. 7. 2024 Prijava referata s povzetkom
12. 7. 2024 Obvestilo o potrditvi povzetka
30. 8. 2024 Oddaja referata
23. 9. 2024 Informacija o recenziji
4. 10. 2024 Oddaja končne verzije referata in prijava na konferenco
  • Natančen program konference bo objavljen predvidoma konec oktobra 2024.
  • Avtorje prosimo, da do 5. julija 2024 preko spletne aplikacije naložijo povzetek referata in definirajo morebitne soavtorje. Namen povzetka je programskemu odboru predstaviti tematiko predvidenega referata saj lahko le tako programski odbor presodi tematsko ustreznost referata v okviru izbrane sekcije. Obseg povzetka referata naj ne presega 250 besed.
  • Po prejemu obvestila o potrditvi povzetka referata morajo avtorji skladno s predlogo za oddajo referata v recenzijo pripraviti referat. Z namenom dvojne slepe recenzije avtorje prosimo, da ta verzija referata ne vsebuje informacij o avtorjih.
  • Referat mora biti izdelan po predlogi, ki je objavljena na dnu te spletne strani. Referati so lahko objavljeni v slovenskem, angleškem ali hrvaškem jeziku. Vsak referat mora vsebovati naslov in povzetek referata v angleškem jeziku. Avtorje referatov v slovenskem/hrvaškem jeziku vljudno prosimo, da oddajo naslov in povzetek referata v obeh jezikih (slovenskem/hrvaškem in angleškem) ter da ob oddaji povzetka referata pripišejo tematsko sekcijo, v okviru katere želijo predstaviti referat.
  • Vsak referat bo sprejet v mednarodni recenzijski postopek, po katerem bodo avtorji obveščeni o morebitnih pripombah recenzentov. Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku celotnih referatov v obliki e-publikacije. Povzetki referatov bodo objavljeni v elektronski obliki na spletni strani konference. REFERAT MORA BITI TEHNIČNO OBLIKOVAN SKLADNO S PREDLOGO. Avtorji imajo možnost, da prepustijo oblikovanje organizatorju konference, skladno s cenikom.
  • Rok za oddajo končnega referata je 4. oktober 2024. V to obliko referata morajo avtorji vključiti tudi informacije o (vseh) avtorjih prispevka oz. se ravnati po predlogi za oddajo končnega referata.
  • Zbornik povzetkov referatov in zbornik referatov bosta objavljena v elektronski obliki na spletni strani konference.
  • Referati bodo predstavljeni v obliki predavanj.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki