Predstavitev fakultete


studiraj-si

Pozdravljeni,

dobrodošli na spletni strani Fakultete za komercialne in poslovne vede (FKPV), ki se je uveljavila kot ena prvih zasebnih fakultet s področja poslovnih ved. Svoje enote imamo po vsej Sloveniji in eno tudi v Avstriji. Že desetletje uresničujemo svoje poslanstvo, to je približati znanje čim širši javnosti in zagotavljati gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene in kompetentne kadre, z doktorskim študijem pa tudi inovativne znanstvenike.

Osebno si bom kot pedagog vedno prizadevala za družbeno odgovorno delovanje naše fakultete in za osredotočenost delovanja na študente. Usposabljamo in izobražujemo odgovorne državljane za demokratično družbo, ustvarjalno in profesionalno delovno okolje, s čutom do narave in sočloveka. Naši diplomanti so naše ogledalo in nanje smo ponosni. Želim si čim več motiviranih študentov, ki bodo v poslanstvu, viziji in strategiji fakultete prepoznali vrednote, s katerimi lahko gradijo svojo kariero in obogatijo osebnostni razvoj.

Veseli bomo, če se pridružite kolektivu FKPV – Fakulteti, ki ponudi več!

doc. dr. Tatjana Kovač, dekanja FKPV

POSLANSTVO

Poslanstvo FKPV je približati možnost pridobivanja visoke strokovne izobrazbe študentom in zagotavljati gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene kadre, ki bodo kompetentno opravljali zahtevna strokovna dela s širšega področja poslovnih ved na različnih ravneh v organizacijah.

VIZIJA

FKPV bo postala najboljša zasebna izobraževalna institucija s področja poslovnih ved v Sloveniji, prepoznavna kot ena boljših tudi v evropskem merilu.

VREDNOTE

FKPV utrjuje akademsko skupnost izvajalcev pedagoškega procesa, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Svoje raziskovanje, izobraževanje, javno delovanje in razmerja med člani utemeljuje na vrednotah:

 • Osredotočenost na študente
 • Odgovornost do družbe in okolja ter etičnost
 • Akademska svoboda in profesionalnost
 • Avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in religij

SLOGAN

FKPV – Fakulteta, ki ponudi več!

MEJNIKI

2003
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka komercialna šola Celje
2004
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k visokošolskemu študijskemu programu Komerciala
 • Vpis v evidenco visokošolskih zavodov RS pod zaporedno št. 14
 • Vpis prve generacije študentov v študijski program Komerciala;
2006
 • Otvoritev knjižnice
 • Podelitev diplom prvim diplomantom VKŠ Celje
2007
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k študijskem programu druge stopnje
2008
 • Vpis v evidenco raziskovalnih organizacij; Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo o preoblikovanju VKŠ Celje v Fakulteto za komercialne in poslovne vede
2009
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k ustanovitvi nove dislocirane enote v Salzburgu, Avstrija
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k študijskemu programu tretje stopnje Poslovne vede;
2014
2015
2016

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki